MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ BÈ KẾT HỢP VỚI DU LỊCH
TẠI LÀNG BÈ NUÔI CÁ THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG

Nguyễn Công Tráng- Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

    Bên cạnh những lợi ích to lớn đạt được, mô hình nuôi cá bè kết hợp với du lịch tại Mỹ Tho đang gặp phải một số hạn chế nhất định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những hạn chế chủ yếu của mô hình là cá nuôi chậm lớn (96,77%), gia tăng sự ô nhiễm nguồn nước (12,9%) và mất trộm tài sản (9,65%). Những hộ nuôi cá cũng đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục các mặt tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới như can thiệp kỹ thuật vào quy trình nuôi cá, thay đổi phương thức hoạt động của các dịch vụ và nâng cao ý thức của du khách. Đây là nghiên cứu đầu tiên về mô hình nuôi cá bè kết hợp với du lịch tại Tiền Giang.
    Từ khóa:Cá bè, du lịch, Mỹ Tho, nuôi cá.

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO FISH CAGE-CULTURE WITH COMBINED TOURISM MODEL IN MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE

 Summar

    In addition to major benefits, the fish cage-culture with combined tourism model in My Tho is facing problems. The research results showed that major problems include slow-growth fish (96.77%), water resource pollution increase (12.9%) and properties stolen (9.65%). Fish farmers suggested solutions to help the model improve in the future such as technical intervention in the fish-farming procedure, service format changes and tourists’ awarness increase. This study is the first on the fish cage-culture with combined tourism model in Tien Giang.
    Keywords:Fish cage, tourism, My Tho, fish farming. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
686
946
3222
1977507
5224
49778
1992997

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:04:11

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC