KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN NỘI SINH CÂY LÚA
ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG PHỔ BIẾN
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ở GIAI ĐOẠN MẠ

Nguyễn Thị Pha, Trần Văn Bé Năm - Trường Đại học Cần Thơ
Trần Đình Giỏi - Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long 

 Tóm tắt

Sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu sử dụng phân bón hóa học làm tăng giá thành sản phẩm và ảnh hưởng xấu đến độ phì của đất. Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của 04 dòng vi khuẩn nội sinh NS01, NS08, NS17 và NS25 có khả năng tổng hợp NH4+ và hòa tan lân trong dịch nuôi đến sinh trưởng của các giống lúa IR50404, OM4900 và OM5451 ở giai đoạn mạ. Kết quả cho thấy giống lúa IR50404 chủng với dòng vi khuẩn NS25 cho kết quả tốt nhất ở các chỉ tiêu theo dõi bao gồm hàm lượng diệp lục tố, chiều cao cây, chiều dài rễ, số rễ và khối lượng chất khô. Giải trình tự vùng gen 16S rDNA, xác định được dòng NS25 thuộc chi Bacillus.
Từ khóa: Cố định đạm, hòa tan lân, vi khuẩn nội sinh.

INVESTIGATING THE EFFECT OF RICE ENDOPHYTIC BACTERIA ON SOME COMMON RICE VARIETIES CUTIVATED IN THE MEKONG DELTA REGION AT THEIR VEGETATIVE PHASE

Rice production in the Mekong Delta mainly uses chemical fertilizers, which increases the production cost and decreases the soil fertile. This research surveyed the effect of 4 endophytic bacterial strains NS01, NS08, NS17 and NS25 with their ability of NH4+ collected and phosphorus solution on the growth of rice varieties IR50404, OM4900 và OM5451 at their vegetative phase. It shows that IR50404 rice variety combined with NS25 bacterial strain get the best results regarding chlorophyll content, plant height, root length, number of root and dried matter weight. On analyzing the 16S rDNA region, NS25 strain is found to belong to Bacillus genus.
Keywords: Biological nitrogen fixation, phosphorus solution, endophytic bacteria. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
39 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993026
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
715
946
3251
1977507
5253
49778
1993026

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:16:38

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC