KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CARBOXYMETHYL CELLULOSE
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, TỒN TẠI VÀ KHÁNG NẤM
CỦA VI KHUẨN LACTOBACILLUS TRÊN CHỦNG NẤM MỐC
LASIODIPLODIA PSEUDOTHEOBROMAE

Nguyễn Thị Ngọc Trúc - Viện Cây ăn quản Miền Nam
Đỗ Thị Hiền - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM
Nguyễn Phan Thảo - Sinh Viên, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM 

Tóm tắt

CMC (Carboxymethyl cellulose) được sử dụng tạo màng bao gói để bảo quản trái cây, nhằm giữ được độ tươi mà không ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm. Các chủng vi khuẩn Lactobacillus spp.đặc biệt là L.plantarum CC6, L.fermentum DC2 và L.fermentum DG2 được chứng minh có hoạt tính kháng nấm cao. Nghiên cứu đã sử dụng kết hợp CMC và ba chủng vi khuẩn Lactobacillus spp. nhằm tăng hoạt tính kháng nấm Lasiodiplodia pseudotheobromae gây bệnh trên trái cây đặc biệt chôm chôm sau thu hoạch để kéo dài thời gian bảo quản. Kết quả khảo sát cho thấy các chủng vi khuẩn Lactobacillus spp. ở 13oC phát triển tốt hơn nhiệt độ phòng. Kết hợp với 1% CMC ở nhiệt độ phòngvà 1,5% CMC ở 13oC  vi khuẩn L.fermentum DC2 và L.plantarum CC6 có khả năng phát triển và kháng nấm bệnh tốt nhất.
Từ khóa: Trái cây bị hư hỏng, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Carboxymethyl cellulose, Lasiodiplodia pseudotheobromae

INVESTIGATING THE EFFECT OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE
CONCENTRATIONS ON THE GROWTH, SURVIVAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY OF LACTOBACILLUS ON POSTHARVESTING ON  FUNGI OF
LASIODIPLODIA PSEUDOTHEOBROMAE

Summary

CMC (Carboxymethyl cellulose) is used to make food covering for freshment and nutrition quality preserved. Some Lactobacillus spp. strains, especially L.plantarum CC6, L.fermentum DC2 and L.fermentum DG2, have been proved to have high antifungal ability. The study combined CMC and 3 Lactobacillus spp. strains to increase the antifugal ability against Lasiodiplodia pseudotheobromae which causes disease on fruits, especially rambutan, for longer time preservation after harvest. The obtained results show that Lactobacillus spp. at 13 oC develop better than the room temperature. With CMC combined 1% at room temperature and 1.5% at 13oC, L.fermentum DC2 and L.plantarum CC6 have the best quality of development and antifugal ability.
Keywords: Damaged fruit, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Carboxymethyl cellulose, Lasiodiplodia pseudotheobromae.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
946
2912
1977507
4914
49778
1992687

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:03:59

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC