ĐẶC ĐIỂM VI HỌC VÀ BƯỚC ĐẦU KHỎA SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC
THÂN CÂY VỌNG CÁCH (Premma serratifolia L., Verbenaceae)
VÀ LÁ VÔNG NEM (Erythrina variegata l., Fabaceae)

Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Bá Quân, Nguyễn Thị Kim Huyền - Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

    Trong bài báo này, đặc điểm vi học và thành phần hóa học của thân cây Vọng cách và lá Vông nem đã được khảo sát. Từ bột thân cây Vọng cách lần đầu báo cáo được 6 cấu tử gồm: lông che chở đa bào, mảnh bần, mạch vạch, mạch xoắn, mạch mạng và mạch điểm; Từ bột lá Vông nem mô tả được 4 cấu tử gồm: tế bào khí khổng, mảnh gân lá có tế bào hình chữ nhật thành mỏng, tế bào mô cứng và mạch vòng. Bên cạnh đó, từ phân đoạn dichloromethane thân cây Vọng cách, bằng kỹ thuật sắc ký cột kết hợp các phương pháp phổ học, đã phân lập được hợp chất b-sitosterol. Từ phân đoạn ethyl acetate lá Vông nem lần đầu tiên công bố sự hiện diện của hợp chất uracil.
    Từ khóa: Vọng cách, Vông nem, vi học, b-sitosterol, uracil.

INVESTIGATING PHARMACOGNOSTIC CHARACTERISTICS AND CHEMICAL
CONSTITUENTS FROM STEMS OF Premna serratifolia L., Verbenaceae AND
LEAVES OF Erythrina variegata L., Fabaceae

Summary

    In this paper, pharmacognostic characteristics and chemical constituents of Premna serratifolia stems and Erythrina variegata leaves were investigated. Powder from Premna serratifolia stems was intitially found to be made up of 6 constituents: protective multicellular hair, heartwood, striped tissue, curly tissue, net tissue and dot tissue; Erythrina variegata powder comprised 4 constituents: aerocells, leafpiece of thin rectangular cells, hard cells and ring net. In addition, from the dichloromethane extract of Premna serratifolia stems, b-sitosterol compound was isolated by means of chemical column anlysis and spectrum methods. From the ethyl acetate extract of Erythrina variegata leaves, the presence of uracil compound was first found.
    Keywords: Premna serratifolia, Erythrina variegata, pharmacognostic, b-sitosterol, uracil.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992953
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
642
946
3178
1977507
5180
49778
1992953

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:52:39

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC