KHẢO SÁT TÍNH UGN CỦA ĐẠI SỐ ĐƯỜNG ĐI LEAVITT
TRÊN CÁC ĐỒ THỊ LŨY THỪA

Nguyễn Hữu Tính - Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngô Tấn Phúc - Trường Đại học Đồng Tháp 

Tóm tắt


     Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát đồ thị lũy thừa của nhóm cộng các số nguyên modulo. Tiếp theo, dựa vào các kết quả gần đây của đại số đường đi Leavitt mà chủ yếu là dựa vào công trình [1], chúng tôi xét tính UGN của đại số đường đi Leavitt đối với lớp đồ thị nói trên.
     Từ khóa: Đại số đường đi Leavitt, đồ thị lũy thừa, tính chất UGN.

INVESTIGATING THE UGN PROPERTY OF THE LEAVITT PATH ALGEBRA 
ON THE POWER GRAPH

Summary


    In this paper, we investigate the power graph of the integers modulo group. Next, basing on the current results of the Leavitt path algebras, mainly on [1], we analyze the UGN property of the Leavitt path algebras on these graphs.
     Keywords: Leavitt path algebra, Power graph, UGN property.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
41 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
444
946
2980
1977507
4982
49778
1992755

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:36:50

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC