CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2014

Phạm Xuân Quỳnh - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

      Tăng trưởng tín dụng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và toàn ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng và góp phần phát triển nền kinh tế. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Kết quả nghiên cứu với mô hình REM và GMM cho thấy tăng trưởng vốn huy động và tăng trưởng kinh tế là hai yếu tố có tác động tích cực góp phần giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu, quy mô, tỷ lệ lạm phát là các yếu tố không có lợi cho việc tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.
     Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thương mại, tăng trưởng vốn huy động, tăng trưởng kinh tế.

FACTORS AFFECTING CREDIT GROWTH
OF VIETNAM’S 
COMMERCIAL BANKS, 2007 – 2014 PERIOD

      Credit growth is one of the top priorities of the Government and the banking sector in the current period. From the early 2014, the Prime Minister has directed Vietnam State Bank to deal with negative debts, and foster credit growth for banking improvement and economic development. This study analyses factors affecting credit growth of Vietnam’s commercial banks, 2007 – 2014 period. The obtained results by means of REM and GMM show that mobilized capital and economic growths have positive impacts on credit growth of the banks. In contrast, negative debt rate, bank size and inflation rate are unfavorable factors to credit growth of Vietnam’s commercial banks.
      Keywords: credit growth, commercial bank, deposit growth, economic growth.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
54 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
685
946
3221
1977507
5223
49778
1992996

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:03:46

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC