BIỆN PHÁP QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO  SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 Cái Thị Lê Nương, Phạm Minh Giản - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

      Từ thực trạng quản lý các hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, bài viết đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và quản lý hoạt động phong trào văn nghệ - thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian tới.
      Từ khóa: hoạt động phong trào, văn nghệ, thể dục thể thao, Trường Đại học Đồng Tháp.

MANAGEMENT METHODS FOR STUDENTS’ SPORTS - MUSIC ACTIVITIES
AT DONG THAP UNIVERSITY

Summary

     Basing on students’ current sports-music activities at Dong Thap University, this paper suggests seveal management methods, helping to innovate the contents, organizational forms and management for these sports-music activities at Dong Thap University in the coming years.
         Keywords: extra-curricumlar activities, music, sports, Dong Thap University. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
40 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993021
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
710
946
3246
1977507
5248
49778
1993021

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:14:27

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC