BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VĨNH THẠNH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp
Phạm Đình Tân - Học viên cao học, Trường Đại học Quy Nhơn

Tóm tắt

      Hiện nay, các trường phổ thông nói chung, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng rất quan tâm công tác giáo dục đạo đức học sinh, song kết quả và hiệu quả đem lại còn hạn chế. Từ thực tiễn ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tác giả phác họa thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh người dân tộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
      Từ khóa: giáo dục đạo đức, học sinh, nâng cao chất lượng.        

MEASURES FOR MANAGING STUDENTS’ MORALITY EDUCATION
IN VINH THANH ETHNIC BOARDING HIGH SCHOOL, BINH DINH PROVINCE

Summary

    At present, although high schools in general, and ethnic boarding ones in particular, are very interested in students’ morality education, their outcomes are limited. Basing on the case of Vinh Thanh Ethnic Boarding High School, Binh Dinh Province, the author presents students’ current morality education management, thereby proposing a number of measures to help improve comprehensive education quality for ethnic minority students in Vinh Thanh district, Binh Dinh province.
      Keywords: morality education, students, quality improvement.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
41 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992924
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
613
946
3149
1977507
5151
49778
1992924

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:37:16

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC