THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM CHO
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Nguyễn Thị Thúy- Trường Đại học Tài chính- QTKD

Tóm tắt

      Mục đích của bài viết đánh giá thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh bao gồm về nhận thức, kỹ năng hiện có và hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên. Kết quả này được thực hiện thông qua bảng hỏi với 17 câu hỏi và thu về 193 phiếu hỏi hợp lệ. Trên cơ sở đó bài viết đánh giá chỉ ra một số hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên của Trường.
      Từ khóa: Kỹ năng mềm, sinh viên, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

REALITY AND SOLUTIONS TO ENHANCE STUDENTS’ SOFT SKILLS AT
THE UNIVERSITY OF FINANCE AND BUSINESS ADMINISTRATION

Summary

     This article is to assess current students’ soft skills at the University of Finance and Business Administration, including perception, acquired skills and school activities to enhance their soft skills. With a 17-question questionnaire, 193 valid questionnaire copies were collected. Thereby, the article points out some limitations and proposes solutions to enhance students’ soft skills at this university.
     Keywords: soft skills, students, University of Finance and Busines Administration.    

  

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
9 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

264291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
188
354
1191
259824
6070
12566
264291

Your IP: 54.234.75.144
Server Time: 2019-01-16 09:04:45

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website