CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI TIỀN GIANG
ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Nguyễn Công Tráng- Trường Đại học Tiền Giang,
Trương Quốc Trọng, Ngô Thị Trang Đài- Sinh viên, Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

      Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái vô cùng quan trọng đối với đời sống của người dân vùng ven biển Việt Nam. Tiền Giang, có diện tích rừng ngập mặn là 1.500 ha đã hỗ trợ rất lớn cho kinh tế của các hộ dân trong vùng. Kết quả nghiên cứu xác định các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng đối với cuộc sống của người dân tại địa phương, trong đó có 3 nhóm dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn được người dân đánh giá với mức độ quan trọng là dịch vụ cung cấp (2,54/3 điểm), dịch vụ điều tiết (2,39/3 điểm), dịch vụ hỗ trợ (2,26/3 điểm). Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Tiền Giang về vai trò của rừng ngập mặn đối với người dân địa phương.
      Từ khóa:Dịch vụ hệ sinh thái, rừng ngập mặn, Tiền Giang.

MANGROVE ECOSYSTEM SERVICES FOR LOCAL STAKEHOLDERS
IN TIEN GIANG PROVINCE

Summary

      Mangrove ecosystem is important for coastal stakeholders’ life in Viet Nam. Tien Giang is covered with 1,500 ha of mangroves much economically beneficial for the local stakeholders. This study has identificated those important mangrove ecosystem services with 3 top groups viewed by the stakeholders, namely supplies service (2.54/3 points), regulating service (2.39/3) and assistance service (2.26/3). This is the first study done in Tien Giang province on the role of the mangrove ecosystem for local stakeholders.
        Keywords:Ecosystem services, mangrove, Tien Giang.

  

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
19 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

265793
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
320
317
320
262600
7572
12566
265793

Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-20 23:53:45

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website