THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA NHỆN (Araneae, Arachnida)
Ở VỒ THIÊN TUẾ - NÚI CẤM, AN GIANG

Trần Thị Anh Thư, Đinh Minh Quang, Nguyễn Hương Ly-
Trường ĐH Cần Thơ

Tóm tắt

Nghiên cứu đã ghi nhận được 25 loài, thuộc 19 giống, 14 họ và 1 loài chỉ định danh đến họ ở Vồ Thiên Tuế - Núi Cấm, An Giang. Lycosidae có 2 giống và 5 loài, cao nhất trong tổng số 26 loài ghi nhận được. Có 5 loài (Typ.1, Ctenus captiosus, Latouchia batuensis, Pardosa lugubris, Opopaea apicalis) ghi nhận mới cho khu hệ nhện Việt Nam. Rừng tự nhiên có thành phần loài đa dạng nhất (22 loài) trong khi đó số lượng cá thể thu được cao nhất ở rừng trồng (674 cá thể). Mùa mưa (23 loài, 17 giống, 13 họ) có thành phần loài đa dạng hơn mùa khô (20 loài, 16 giống, 13 họ). Số lượng loài và cá thể nhện thu được vào mùa mưa cũng cao hơn mùa khô ở cả ba sinh cảnh (rừng tự nhiên, rừng trồng và vườn tạp).
Từ khóa: Nhện, Araneae, Núi Cấm, An Giang.

THE SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF SPIDER (ARANEAE, ARACHNIDA) IN  THIEN TUECAM MOUNTAIN, AN GIANG

Summary

The study finds out 25 species belonging to 19 genera, 14 families and one species identified at the family level at Thien Tue - Cam Mountain, An Giang. Lycosidae comprised 2 genera and 5 species, coming first of the 26 species collected. There were 5 species (Typ.1, Ctenus captiosus, Latouchia batuensis, Pardosa lugubris, Opopaea apicalis) first time recorded for spider composition in Vietnam. Natural forests bear the most (22 species), whereas artificial forests accommodate most spider individuals (674 individuals). The rainy season observes more species (23 species, 17 genera, 13 families) than the dry season (20 species, 16 genera, 13 families). The number of species and individuals were caught more in the rainy season than the dry season at three study habitats (natural forest, artificial forest and mix plant garden).
Keywords: Spider, Araneae, Cam mountain, An Giang.

 

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

664418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2169
2560
13790
640011
46971
32422
664418

Your IP: 18.206.187.81
Server Time: 2020-05-30 20:58:26

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website