VỀ VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH

Võ Thị Bích Diễm, Trịnh Hồng Công -
Trường Chính trị Cần Thơ

Tóm tắt

      Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 17,5 triệu người, kinh tế vùng đang đóng góp khoảng 18,5% GDP của cả nước, đây là vùng trọng điểm về nông nghiệp với lúa gạo và thủy sản, nắm giữ vai trò quyết định an ninh lương thực quốc gia và đóng góp cho an ninh lương thực thế giới. Điều này ngày càng đặt ra đòi hỏi về nguồn nhân lực của vùng phải ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng. Nhưng hiện nay, nguồn nhân lực của vùng này lại chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Vấn đề chất lượng còn hạn chế phần nào được thể hiện qua những bất cập về vấn đề đạo đức của sinh viên của vùng, trong đó nguyên nhân từ phương pháp giáo dục cũng là nguyên nhân quan trọng. Trên cơ sở đó, tác giả đã vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để xây dựng những nguyên tắc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 
     Từ khóa: Giáo dục đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

EDUCATING MEKONG DELTA STUDENTS’ ETHICS UNDER
HO CHI MINH’S ETHICS FORMATION PRINCIPLES

Summary

     The Mekong Delta currently has a population of more than 17.5 million people, contributing about 18.5% of GDP to the country. It is the key area for agriculture with rice and fisheries, playing a decisive role in national food security and partly in world food security. Thus, its human resources must be improved in quality. But for now, its resources are insufficient in both quantity and quality. The insufficient quality can be seen in its students’ ethics shortcomings. Among the related causes, that of education methodology is important. Thereby, the author has applied the values of Ho Chi Minh's thoughts on the education principles of political ideology and behavior ethics in order to build those principles of educating students’ ethics in the Mekong Delta at the present.
     Keywords:  ethics education, Ho Chi Minh’s Thought, students, political ideology, behavior ethics.

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043237
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
944
1885
9405
1027763
18587
32854
1043237

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 22:11:38

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website