QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU
XÃ HỘI 
Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN

Phí Thị Hiếu - Trường ĐHSP Thái Nguyên;
Lý Quang Tiến - Trường CĐ Nghề DTNT Bắc Kạn;
Đào Thị Liễu - Trường CĐ cộng đồng Băc Kạn

Tóm tắt

       Bài báo làm rõ một số vấn đề lý luận và phản ánh thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề ở Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, bao gồm: quản lý mục tiêu dạy nghề; quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học, thực hành, thực tập của học sinh; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở thực hành, trang thiết bị dạy nghề) và các kiến nghị góp phần giúp cho hoạt động dạy nghề của Nhà trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.
       Từ khóa: Quản lý, dạy nghề, nhu cầu xã hội, cao đẳng nghề, dân tộc nội trú.

VOCATIONAL TRAINING MANAGEMENT TO MEET SOCIAL NEEDS
AT BAC KAN BOARDING ETHNIC VOCATIONAL COLLEGE

Summary

     This article presents theoretical issues and practices of vocational training management at Bac Kan Boarding Ethnic Vocational College, which includes the management of vocational training objectives; of teachers’ instruction and learning activities; of technical facilities, practice facilities, vocational training equipments. Then it makes recommendations for improving the college's vocational training activities to meet social needs.
      Keywords: Management, vocational training, social need, boarding ethnic.

 

  

 

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
31 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
905
1885
9366
1027763
18548
32854
1043198

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:48:16

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website