CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN XIN VIỆC 
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Trần Thị Hằng Ni - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

       Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang. Dữ liệu khảo sát dựa trên ý kiến của 350 giảng viên, chuyên viên hiện đang công tác tại Trường Đại học An Giang theo phương pháp lấy mẫu phi xác suất. Qua các bước phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy, kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố tác động đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang xếp theo thứ tự tầm quan trọng như sau: (1) Thương hiệu và uy tín của tổ chức; (2) Sự phù hợp giữa cá nhân và tổ chức; (3) Thu nhập và phúc lợi; (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (5) Mức trả công và hình thức trả công và (6) Tác động từ gia đình, bạn bè. Mô hình nghiên cứu giải thích được 57,3% về sự tác động của 6 nhân tố nói trên đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang.
       Từ khóa: quyết định chọn xin việc,Trường Đại học An Giang, người tìm việc.

FACTORS INFLUENCING EMPLOYMENT-SEEKING CHOICE DECISION
AT AN GIANG UNIVERSITY

Summary

   This study is to identify factors influencing employment-seeking choice decisions at An Giang University. Results are based on data collected from 350 lecturers and office-workers working at An Giang University as a non-probability sampling. The Cronbach’s Alpha testing, exploratory factor analysis and linear regression were used. The results revealed that 6 target factors in order of importance are: (1) Organizational prestige, (2) harmony between individuals and organization, (3) Income and welfare, (4) Training and promotional opportunities, (5) Level and method of payment, (6) The impact of parents and friends. These factors accounted for 57,3% of employment-seeking choice decisions at An Giang University.
    Keywords: Employment-seeking choice decision, An Giang University, employment-seeker. 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
29 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
836
1885
9297
1027763
18479
32854
1043129

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:09:47

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website