SỬ DỤNG MÔ HÌNH LOGIT CỦA HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM
ĐỂ DỰ BÁO KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

Phạm Thế Hiển - Công ty THHH MTV T&H

Tóm tắt

       Việt Nam là một trong những nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á đã tránh được suy thoái từ các cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra trước đây. Với mục đích có thể giám sát và duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của hệ thống tài chính vĩ mô, bài viết tham khảo một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục ứng dụng mô hình xác suất Logit để ứng dụng trong dự báo khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ lựa chọn các chỉ số dự báo phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2016. Cuối cùng, là đưa ra một số hàm ý về chính sách cũng như nâng cao chất lượng cho mô hình dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam cho các nghiên cứu tiếp theo.
       Từ khoá: Hệ thống cảnh báo sớm, khủng hoảng tiền tệ, các biến chỉ số, mô hình logit.

APPLYING THE EARLY WARNING LOGIT MODEL
FOR  PREDICTING CURRENCY CRIS
IS IN VIET NAM

Summary

    Vietnam has been among South-East Asian economies successfully warding off previous currency crises. For monitoring and maintaining stable macrofinance development, this paper based on international and national research results is to apply the Logit model of predicting currency crises in Vietnam. It has selected the best currency crisis predictors for Vietnam in the period from January 2008 to December 2016. Finally, the paper gives a number of implications for policies as well as strengthening curency crisis predictions in Vietnam of further research.
      Keywords: Early warning system, currency crisis, indicator variables, logit model.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
856
1885
9317
1027763
18499
32854
1043149

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:21:48

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website