TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
TẠP CHÍ KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  005/KH-TCKH-ĐHĐT

TP. Cao Lãnh, ngày  18  tháng   01  năm 2018

 KẾ HOẠCH XUẤT BẢN 
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
NĂM 2018

      Căn cứ vào Quyết định số 1794/GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Căn cứ vào Quyết định số 182/QĐ-ĐHĐT ngày 02/06/2014 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Ban biên tập Tạp chí Khoa học đề xuất kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp trong năm 2018 như sau:

STT

Tên của Tạp chí

Thời gian dự kiến xuất bản

1

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 30

02/2018

2

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 31

4/2018

3

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 32

6/2018

4

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 33

8/2018

5

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 34

10/2018

6

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 35

12/2018


 

         TỔNG BIÊN TẬP                                                                         BAN THƯ KÝ

                 (Đã ký)                                                                               (Đã ký)

           Phạm Minh Giản                                                                   Phạm Hữu Ngãi

 

                                          DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                   Nguyễn Văn Đệ

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
41 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992910
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
599
946
3135
1977507
5137
49778
1992910

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:29:32

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC