CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ WEB 2.0
TRONG DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TIẾNG ANH,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Tâm Ái
Nguyễn Thị Ái Minh - Trường Đại học Đà Lạt

 Tóm tắt

       Bài báo trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ Web 2.0 trong dạy học của sinh viên Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Đà Lạt. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát bằng bảng hỏi và phân tích dựa trên khung lý thuyết diễn dịch hành vi có hoạch định [8] bằng thống kê mô tả, hồi quy và suy luận. Kết quả, các yếu tố chính tác động đến ý định sử dụng công nghệ Web 2.0 trong dạy học của sinh viên gồm thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi. Đa số sinh viên có ý định ứng dụng công nghệ Web 2.0 do lợi ích đa chiều của chúng nhưng lo ngại sẽ gặp những khó khăn nhất định như điều kiện cơ sở vật chất hay yếu tố về con người.
        Từ khóa: công nghệ Web 2.0, sư phạm Tiếng Anh, sinh viên.

FACTORS INFLUENCING INTENTION TO USE WEB 2.0 TECHNOLOGIES
OF ENGLISH PEDAGOGIC STUDENTS IN DALAT UNIVERSITY
TO SUPPLEMENT TEACHING

Summary

      This study investigated factors influencing the intention of English pedagogic students, Dalat University to use Web 2.0 technologies in teaching. Data were assembled via a survey questionnaire, and analyzed with descriptive, regressive and reasoned statistics based on the framework of the Decomposed theory of planned behavior [8]. Results revealed that the attitude, subjective norm and behavior control perception are three major factors strongly impacting students’ intentions to use Web 2.0 technologies in their teaching. Although the majority of students intended to apply Web 2.0 technologies for potentially multilateral benefits, they are somehow worried about dealing with certain obstacles such as facilities and users in practice.
        Keywords: Technologies Web 2.0, English pedagogic students, student.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
30 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043201
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
908
1885
9369
1027763
18551
32854
1043201

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 21:50:04

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website