MỘT SỐ BIỂU HIỆN VỀ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI NGOÀI TRỜI
CỦA TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Lê Thị Bích Vân, Nguyễn Văn Cảnh - Trường ĐH Đồng Tháp

 Tóm tắt

      Bài viết trình bày sản phẩm nghiên cứu một số biểu hiện của trẻ mẫu giáo về hoạt động vui chơi ngoài trời ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu nghiên cứu được thực hiện tại 08 trường mầm non với 170 giáo viên, 8 cán bộ quản lý, 16 buổi quan sát hoạt động vui chơi ngoài trời ở trường mầm non. Kết quả nghiên cứu kiểm định các cơ sở lý luận về đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi ngoài trời, so sánh sự khác biệt về một số khía cạnh tâm lý của trẻ ở hai loại hình trường (công lập – ngoài công lập) và giữa các nhóm tuổi; cụ thể là có sự khác biệt về (1) hứng thú và mức độ tự lập ở các nhóm tuổi, (2) khả năng sáng tạo giữa trẻ ở hai loại hình trường.
       Từ khóa: Mầm non, vui chơi ngoài trời, mẫu giáo.

CHILDREN’S OUTDOOR ACTIVITY EXPRESSIONS AT SOME KINDERGARTENS
IN CAO LANH CITY, DONG THAP PROVINCE

Summary

      The article presents children's outdoor-play expressions at some kindergartens in Cao Lanh city, Dong Thap province. Data were collected from 8 preschools with 170 teachers, 8 administrators, and 16 outdoor-play obvervations. The children’s psychological expressions during outdoor plays were examined, and possible differences were analyzed in their expressions between the two types of school (public - non public) and aged groups. It shows that there are certain differences in (1) interest and independence between age groups, (2) creativity among the children in the two types of school.
       Keywords: Preschool, outdoor play, kindergarten.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992887
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
576
946
3112
1977507
5114
49778
1992887

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:19:19

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC