NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG NHÂN TẠO ỄNH ƯƠNG (Kaloula pulchra)

Nguyễn Công Tráng - Trường ĐH Tiền Giang
Huỳnh Thanh Duy - sinh viên, Trường ĐH Tiền Giang

 Tóm  tắt

      Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh sản của ễnh ương (Kaloula pulchra) trong điều kiện nhân tạo. Kết quả ghi nhận được các chỉ tiêu sinh học sinh sản: thời gian hiệu ứng 5,2 ± 0,8 giờ ở nhiệt độ 28,6 ± 0,1oC; TLSS 62,5 ± 7,0 %; SSSTT 143.285 ± 5.860 trứng/kg; tỷ lệ thụ tinh 94,7 ± 2,0%; TGN 20,5 ± 0,9 giờ ở nhiệt độ 28,6 ± 0,1oC với tỷ lệ nở 98,1 ± 0,8 %; thời gian biến thái 15,0 ± 0,1 ngày ở nhiệt độ 30,1 ± 0,1oC và tỷ lệ sống sau 40 ngày ương là 13,8 ± 1,4 %. Đây là nghiên cứu đầu tiên về sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra) tại Việt Nam, nó cung cấp những dữ liệu quan trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về ễnh ương.
       Từ khóa: Ễnh ương, Kaloula pulchra, sản xuất giống, ễnh ương giống.

STUDYING PROPAGATION OF ASIATIC PAINTED FROG (Kaloula pulchra)

Summary

    This study was carried out to evaluate the reproductive efficiency of asiatic painted frog (Kaloula pulchra) with artificial stimulant injections. The reproductive biological indicators obtained were latency time 5.2 ± 0.8 hours at 28.6 ± 0.10C; spawning rate 62.5 ± 7.0%; fecundity 143.285 ± 5,860 eggs/kg; fertilization rate 94.7 ± 2.0%; hatching time 20.5 ± 0.9 hours at 28.6 ± 0.10C with hatching rate 98.1 ± 0.8%, metamorphosis time 15.0 ± 0.1 days at 30.1 ± 0.10C and survival rate of froglet on 40 days of nursing 13.8 ± 1.4%. This is the first study about propagation of asiatic painted frog in Vietnam; therefore the results recorded are important data for further research in this species.
      Keywords: Asiatic painted frog, Kaloula pulchra, seed production, seed asiatic painted frog.  

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
509
946
3045
1977507
5047
49778
1992820

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:56:19

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC