KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
TRÊN CHẤT QUANG XÚC TÁC N, W-TiO2/BENTONIT

Nguyễn Văn Hưng, Bùi Thị Minh Nguyệt - Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Vũ Phong̣̣, Nguyễn Hữu Nghị- HV, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

       Vật liệu N, W-TiO2/Bentonit được điều chế bằng phương pháp trộn ướt hỗn hợp bột khô N, W-TiO2 trong huyền phù bentonit, và tính chất của vật liệu được xác định bởi các phương pháp XRD,TEM và BET. Ảnh hưởng của thời gian và lượng chất xúc tác đến quá trình phân hủy quang các hợp chất hữu cơ có trong nước thải chế biến thủy sản cũng được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu điều chế được có kích thước hạt khoảng 3,5 nm, diện tích bề mặt riêng khoảng 71,82 m2/g và có khả năng xử lý tốt nước thải chế biến thủy sản. Với lượng chất xúc tác 150 g/100 L nước thải và thời gian phân hủy khoảng 6 giờ thì nước thải sau quá trình xử lý đã đạt được mức A theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.
      Từ Khóa: Titani dioxide, bentonit, phân hủy quang, chế biến thủy sản, quy mô pilot.

INVESTIGATING THE CAPACITY OF SEAFOOD PROCESSING WASTEWATER TREATMENT ON N, W-CODOPED TiO2/BENTONIT PHOTOCATALYST
Summary

        Nanosized N, W-codoped TiO2/Bentonite materials were prepared by the wet agitation method of mixing N, W-TiO2 with bentonite, and were characterized by XRD, TEM and BET methods. The effects of time and amount of catalyst on the photodegradation process of organic compounds presented in fish processing industry were also investigated. The results showed that the obtained material had an average particle size of about 3.5 nm, specific surface area about 71.82m2g-1 and good capacity for treating wastwaters of fish processing industry. With the amount of catalyst about 150 grams per 100 liters of wastewater and the decomposition time about 6 hours, wastewater after treatment has reached level A, subject to national technical standards on wastewater.
        Keywords: Titanium dioxide, bentonite, photodegradation, fish processing, pilot scale.

 

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
38 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992749
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
438
946
2974
1977507
4976
49778
1992749

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:34:18

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC