NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG
CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Nguyễn Bích Như - Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng 

Tóm tắt

Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tại một trường cao đẳng sư phạm. Nghiên cứu đã phát hiện 6 nhân tố có ảnh hưởng cùng chiều với Sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là (1) Phương tiện giảng dạy, (2) Nội dung giảng dạy, (3) Phương pháp giảng dạy, (4) Sự kết hợp giữa phương tiện, nội dung và phương pháp giảng dạy, (5) Sự nhiệt tình của giảng viên, (6) Sự quan tâm của giảng viên đến sinh viên. Trong đó, có ảnh hưởng lớn nhất là nhân tố Sự quan tâm của giảng viên đến sinh viên và ảnh hưởng ít nhất là nhân tố Nội dung giảng dạy.
           Từ khóa: Sự hài lòng, hoạt động giảng dạy, cao đẳng sư phạm.

THE FACTORS AFFECTING STUDENT SATISFACTION
ON TEACHING PERFORMANCE

Summary

 The paper is to identify the factors affecting student satisfaction on teaching performance at a teacher education college. The result shows that there is a statistically significant positive relationship between six factors and student satisfaction on teaching performance. These factors include (1) teaching equipment, (2) teaching content, (3) teaching method, (4) combination of equipment, content and method, (5) teacher’s enthusiasm, and (6) teacher's concern. Among these factors, teacher’s concern gains the highest impact, while teaching content is the lowest.
              Keywords: Satisfaction, teaching performance, teacher education college. 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
946
2936
1977507
4938
49778
1992711

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:18:17

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC