ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN LUÂN PHIÊN
CÁC THỨC ĂN CÓ MỨC ĐẠM KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG
CỦA CÁ TRÊ LAI GIỐNG   (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)

Lê Quốc Phong - Trường Đại học Tiền Giang
Lê Huỳnh Như, La Hồng Sơn Thương - Sinh viên, Trường Đại học Tiền Giang

 Tóm tắt

         Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cho ăn luân phiên các thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng của cá trê lai giống được thực hiện với bốn nghiệm thức: (NT1-đối chứng) 7 ngày 30% đạm liên tục; (NT2) 6 ngày 30% đạm + 1 ngày 20% đạm; ( NT3) 5 ngày 30% đạm + 2 ngày 20% đạm, (NT4) 4 ngày 30% đạm + 3 ngày 20% đạm. Tăng trưởng cao nhất và hệ số thức ăn thấp nhất ở nghiệm thức NT1 và không khác biệt so với nghiệm thức NT2 và NT3 (p>0,05). Chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng trọng ở nghiệm thức NT3 đạt thấp nhất và giảm 6,12% so với nghiệm thức NT1 (p<0,05). Như vậy, phương pháp cho cá trê lai ăn luân phiên thích hợp là 5 ngày 30% đạm + 2 ngày 20% đạm.
     Từ khóa: cho ăn luân phiên, cá trê lai (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus), hàm lượng đạm trong thức ăn, tăng trưởng.

EFFECT OF MIXED FEEDING SCHEDULES WITH VARYING DIETARY PROTEIN
LEVELS ON THE GROWTH OF HIBRID CATFISH FINGERLINGS
(Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)

Summary

        The research on effect of mixed feeding schedules with varying dietary protein levels on the growth of hybrid catfish fingerlings was conducted with four treatments: (NT1-control) 7 days 30% protein continuously, (NT2) 6 days 30% + 1 day 20% protein, (NT3) 5 days 30% + 2 days 20% protein, and (NT4) 4 days 30% + 3 days 20% protein diet. The result shows that the highest growth and the lowest feed rate were observed in NT1 treatment, and not significantly different from those results of NT2 and NT3 (p>0.05). The feed cost for 1 kg of fish of NT3 treatment was lowest and 6.12% lower than that of NT1 treatment. Therefore, the best mixed feeding schedule for hybrid catfish is 5 days 30% + 2 days 20% protein diet. 
      Keywords: Mixed feeding schedule, hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus), dietary protein, growth.

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
10 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

851144
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
859
1731
859
838315
24875
46911
851144

Your IP: 34.205.93.2
Server Time: 2020-09-20 19:10:31

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website