ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT 
Ở KHU DI TÍCH LĂNG CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC,
THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Phạm Thị Thanh Mai - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

      Kết quả nghiên cứu đã xác định được 427 loài thực vật, 296 chi, 108 họ và 67 bộ thuộc 4 ngành: Bryophyta, Polypodiophyta, Pinophyta và Magnoliophyta ở Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các taxon thuộc ngành Magnoliophyta là đa dạng nhất và chiếm ưu thế nhất với 408 loài, 280 chi, 94 họ, 58 bộ và 2 lớp. Các họ có số lượng loài nhiều nhất là: Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Apocynaceae, Araceae… Các chi đa dạng nhất gồm: Ficus, Cyperus, Ipomoea, Cassia, Euphorbia, Hibiscus, Nymphaea… Hệ thực vật có 5 dạng thân chính: gỗ, thảo, bụi, dây leo và ký sinh, trong đó dạng thảo chiếm ưu thế với 206 loài. Khu di tích có 4 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam là Cupressus torulosa, Dalbergia cochinchinensisi, Cycas revoluta và Elaeocarpus hygrophilus.
      Hệ thực vật, loài, đa dạng, khu di tích.

FLORAL DIVERSITY IN THE RELIC SITE OF JUNIOR DOCTOR
NGUYEN SINH SAC’S TOMB IN CAO LANH CITY, DONG THAP PROVINCE

Summary

      The survey result has identified 427 plant species belonging to 296 genera, 108 families and 67 orders in 4 divisions: Bryophyta, Polypodiophyta, Pinophyta and Magnoliophyta in the Relic Site of Junior Doctor Nguyen Sinh Sac’s Tomb in Cao Lanh City, Dong Thap Province. The taxa of Magnoliophyta are the most diversified and dominant with 408 species, 280 genera, 94 families, 58 orders and 2 classes. The families with largest species are Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Apocynaceae and Araceae, etc. The most diverse genera are Ficus, Cyperus, Ipomoea, Cassia, Euphorbia, Hibiscus and Nymphaea, etc. The flora has 5 main trunk types: woody, herb, shrub, vine and parasitic plants in which herbaceous plants dominate with 206 species. The Relic site has 4 endangered species listed in Vietnam’s Red Book, namely Cupressus torulosa,Dalbergia cochinchinensisi, Cycas revoluta and Elaeocarpus hygrophilus.
      Keywords: Flora, species, diversity, relic site.

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

543724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
632
1163
4874
528741
20689
26119
543724

Your IP: 18.232.125.29
Server Time: 2020-02-19 16:47:18

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website