ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
TRÊN VẬT LIỆU NANO SiO2 VỚI QUY MÔ PILOT

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Bích,
 Phan Trung Cang - Trường Đại học Đồng Tháp

Lê Thanh Tuyền - Học viên Cao học, Trường Đại học Đồng Tháp

 Tóm tắt

      Một số yếu tố chính có ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu (kích thước hạt khoảng 7 nm, diện tích bề mặt riêng 398,9 m2/g) đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu SiO2 có khả năng xử lý tốt các hợp chất hữu cơ và chúng gần như bị loại bỏ hoàn toàn bởi vật liệu này ở các điều kiện thực nghiệm thích hợp (0,5 kg SiO2/50 lít nước thải, khuấy trong 4 giờ). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nước thải sau khi được xử lý đã đạt đến mức A theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.
      Từ khóa: Nước thải, chế biến thủy sản, vật liệu SiO2, hấp phụ, quy mô pilot.

EVALUATING THE TREATMENT CAPACITY OF SEAFOOD PROCESSING
 ON SiO2 NANOMATERIAL WITH PILOT SCALE

Summary

    Some main factors affect the adsorption process of organic compounds in wastwater of fish processing industry on SiO2 material made from rice husk ash (particle size about 7 nm, specific surface area 398.9 m2/g) were investigated. The research results show that organic compounds in aquatic wastewater are nearly removed on this material under appropriate conditions (0.5 kg SiO2/50 liters wastwaters, stirred for 4 hours). In addition, the study also shows that the wastewater after treatment has reached level A, subject to national technical standards on wastewater.
       Keyword: Wastewater, fish processing, SiO2 material, adsorption, pilot scale.

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
85 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1471
1374
5796
640011
38977
32422
656424

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 19:00:02

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website