NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU BENTONITE LAI VÔ CƠ – HỮU CƠ, 
 ỨNG DỤNG XỬ LÝ XANH METHYLEN VÀ PHOSPHAT TRONG NƯỚC

Lê Tấn Tài, Đường Thanh Luận - sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Bùi Văn Thắng - Trường Đại học Đồng Tháp

 Tóm tắt

     Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu phát triển vật liệu hấp phụ mới trên nền bentonite có khả năng loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và phosphat trong nước. Bentonite lai vô cơ–hữu cơ được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ hydrat lớp xen giữa của sét bentonite bằng tác nhân cetyltrimethylamoni bromide (CTAB) và polyhydroxyl sắt. Cấu trúc và đặc trưng tính chất của vật liệu bentonite và bentonite biến tính được xác định bằng XRD, phổ FTIR, TG-DTG. Kết quả cho thấy, CTAB và polyhydroxyl sắt đã chèn với lớp giữa của bentonite. Kết quả đánh giá khả năng xử lý của vật liệu CTAB/Fe-Bent bước đầu cho thấy chúng có khả năng xử lý đồng thời xanh methylen và phosphat trong nước.
     Từ khóa: bentonite, bentonite lai vô cơ – hữu cơ, xanh methylen, phosphat.

STUDYING SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC–ORGANIC
MODIFIED BENTONITE MATERIALS TO TREAT BLUE METHYLENE AND
PHOSPHATE IN WATER

Sumary

    In this paper, we studied synthesis inorganic-organic modified bentonite materials, which can remove both organic and phosphate in water. These materials were made by an exchange between inorganic cationic in interlayer of bentonite and two substances, including cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and polyhydroxyl iron. The structure and properties of these materials were determined by XRD, FTIR and TG-DTG methods. The obtained results show that CTAB and polyhydroxyl iron were inserted to the interlayer of bentonite. It is initially found that the obtained CTAB/Fe-Bent could remove both the blue methylene and phosphate from water.
    Keywords: bentonite, inorganic-organic bentonite, methylene blue, phosphate.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
83 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1724
1374
6049
640011
39230
32422
656677

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 19:43:16

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website