NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ NGUYÊN TỬ LÊN VI CẤU TRÚC
CỦA MẪU FeNi BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ

Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Cáp Kim Hoàng - Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Tóm tắt

   Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của FeNi khối và hạt nano FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử (MD) với thế tương tác nhúng Sutton-Chen, điều kiện biên phù hợp. Các đặc trưng vi cấu trúc được phân tích qua hàm phân bố xuyên tâm (RDF), năng lượng, kích thước, phương pháp phân tích lân cận chung (CNA) cho kết quả phù hợp với thực nghiệm. Các kết quả của các mẫu ở nhiệt độ 300 K luôn tồn tại các đơn vị cấu trúc: FCC, HCP, ICO và Amor.
  Từ khóa: Số nguyên tử, vi cấu trúc, FeNi khối, hạt nano FeNi, động lực học phân tử.

STUDYING THE ATOM NUMBER IMPACTS ON FeNi SAMPLE
MICROSTRUCTURE
BY MOLECULAR DYNAMICS METHOD

Summary

   This paper studies the atom number impacts on the microstructure of FeNi bulk sample and FeNi nano-particle sample by Molecular Dynamics (MD) method, using the Sutton-Chen embedded potential and appropriate boundary conditions. The microstructure characteristics analyzed by the radial distribution function (RDF), the energy, the size, and the Common Neighbor Analysis methods (CNA) generate consistent experimental results. Those results of samples at 300 K always contain structural units: FCC, HCP, ICO and Amor.
  Keywords: Atom number, microstructure, FeNi bulk, FeNi nano-particle, molecular dynamics.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
80 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1374
1374
5699
640011
38880
32422
656327

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 18:41:48

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website