SỰ TỒN TẠI VÀ XẤP XỈ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ ĐƠN ĐIỆU
THỎA MÃN 
ĐIỀU KIỆN (E) TRONG KHÔNG GIAN BANACH SẮP THỨ TỰ

Phạm Ái Lam - Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Trung Hiếu - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

       Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự, thiết lập sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của lớp ánh xạ này bởi dãy lặp Mann trong không gian Banach lồi đều sắp thứ tự. Các kết quả này là những mở rộng của kết quả chính trong [4], [6], [7]. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
      Từ khóa: Ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) dãy lặp Mann, không gian Banach sắp thứ tự.

ON THE EXSITENCE AND APPROXIMATION OF FIXED POINTS OF
 
MONOTONE MAPPINGS SATISFYING CONDITION (E
IN PARTIALLY ORDERED BANACH SPACES

Summary

      In this paper, we introduce the notion of a monotone mapping satisfying condition (E) in partially ordered Banach spaces, and establish the exsitence and the approximation of fixed points of such mappings by the Mann iteration process in partially ordered uniformly convex Banach spaces. These results are the generations of the main results in [4, 6, 7]. Also, we provide examples to illustrate the obtained results.
      Keywords: Monotone mapping satisfying condition (E), Mann iteration, partially ordered Banach spaces.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

543746
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
654
1163
4896
528741
20711
26119
543746

Your IP: 18.232.125.29
Server Time: 2020-02-19 17:15:47

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website