BÀN THÊM VỀ MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH Ở CHÂU Á THỜI CẬN ĐẠI

Hiển Duy Quảng - NCS, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Tóm tắt

     Cuối thế kỷ XIX, phần lớp các nước châu Á đều đứng trước một lựa chọn sống còn: cải cách mở cửa để hoà nhập với thế giới hoặc là đóng cửa duy trì trật tự cũ trước áp lực của phương Tây. Trong tình thế đó, một số nước châu Á đã tiến hành một số cuộc cải cách như là những biện pháp nhất thời để vượt qua các khó khăn nội tại trước mắt và đối phó với làn sóng xâm lược đến từ phương Tây. Các cuộc cải cách này không chỉ là cứu cánh đối với nền thống trị của các vương triều sở tại mà còn là một bước ngoặt cho lịch sử của các nước này. Tiêu biểu nhất là ba cuộc cải cách ở Nhật Bản (1868 - 1912), Thái Lan (1868 - 1910), Trung Quốc (1898) ở châu Á - Thái Bình Dương.
     Từ khoá: Cải cách, mở cửa, Minh Trị, Chulalongkorn.

FURTHER DISCUSSION ON THE ASIAN REFORMS IN PREMODERN TIMES

Summary

     In the late nineteenth century, most Asian countries had to face a critical choice: reforming to integrate into the progressive world or closing to maintain the old order under the pressure from the West. In such a context, several Asian countries carried out a number of reforms as a temporary measure to overcome their difficulties and deal with the wave of invasion from the West. The reforms were not only the key to the dominance of the local dynasties, but also a turning point in these countries’ history. The three most typical reforms were in Japan (1868-1912), Thailand (1868-1910), China (1898) in the Pacific-Asia.
     Keywords: Reform, door-opening, Meiji, Chulalongkorn.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
4 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
981
6005
459339
6005
32374
473286

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-07 09:02:30

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website