CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO CỦA HỘ 
Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Công Kha - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

       Nhằm đóng góp cho các đề án quy hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu nghiên cứu 624 hộ thuộc 4 tỉnh, thành là thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau lấy từ bộ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014. Kết quả chỉ ra các yếu tố tác động mạnh đến nghèo của hộ của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long gồm: thành phần dân tộc của chủ hộ, học vấn của chủ hộ, tình trạng việc làm của chủ hộ, diện tích đất sản xuất của hộ và khu vực sinh sống của hộ.
       Từ khoá: Các yếu tố, Binary logistic, Đồng bằng sông Cửu Long, nghèo, kinh tế trọng điểm, VHLSS.

THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD POVERTY IN MAJOR ECONOMIC
AREAS OF THE MEKONG DELTA

Summary

       For the projects of planning the socio-economic development targets up to 2020, this paper analyzes factors affecting household poverty in the Mekong Delta major economic areas. The data from 624 households in 4 provinces and cities, namely Can Tho City, An Giang, Kien Giang and Ca Mau provinces, were obtained from the Vietnam Household Living Standards Survey 2014. The results reveal the factors strongly affecting the household poverty in the Mekong Delta major economic areas are: householders’ ethnic, householders’education householders’ employment status, size of household productive land and their living area.
       Keywords: Factors, Binary logistic, Mekong Delta, poverty, major economic area, VHLSS.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
97 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1518
1374
5843
640011
39024
32422
656471

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 19:06:22

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website