TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH 
CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MÁY TÍNH BẢNG 
TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Hồ Bạch Nhật - Trường Đại học An Giang 
Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Công ty Cổ phần Nam Việt

Tóm tắt

      Nghiên cứu đặt ra hai mục tiêu cơ bản: thứ nhất là xác định các nhân tố tính cách thương hiệu tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính bảng, thứ hai là xác định mức độ tác động của những nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu máy tính bảng tại thành phố Long Xuyên. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 250 người dân có sử dụng máy tính bảng tại thành phố Long Xuyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy có 3 yếu tố có tác động cùng chiều đến lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu gồm: (1) sự gắn kết thương hiệu, (2) giá trị tự thể hiện, (3) sự lôi cuốn của tính cách thương hiệu. Trong đó, thành phần giá trị tự thể hiện có ảnh hưởng lớn nhất.
      Từ khóa: Tác động, máy tính bảng, lòng trung thành, tính cách thương hiệu.

EFFECT OF BRAND FACTORS ON CUSTOMER’S LOYALTY: A CASE STUDY ON
TABLET MARKET IN LONG XUYEN CITY

Summary

   The study has two basic objectives: first, to find brand factors impacting the customer’s loyalty to tablet brands; second, to determine this impact size for the case in Long Xuyen City. The study surveyed 250 people using tablets in Long Xuyen City. The obtained results show that 3 factors impact positively the customers' loyalty to the brand: (1) brand association, (2) self-expressive value, (3) brand attractiveness. Of the three factors, self-expressive value has the biggest impact.
     Keywords: Effect, tablet, loyalty, brand factor.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
81 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

656292
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1339
1374
5664
640011
38845
32422
656292

Your IP: 34.231.21.83
Server Time: 2020-05-27 18:34:51

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website