HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH

Hồ Thị Trinh - Trường Đại học Hoa Sen

Tóm tắt

      Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ thuở niên thiếu, Người đã sớm chịu ảnh hưởng nền giáo dục Nho học, điều đó đã định hình một phong cách làm việc nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn… Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân và đặc biệt, khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ thống phong cách làm việc của Người được định hình rõ nét: phong cách tư duy, gần gũi quần chúng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc khoa học… Nghiên cứu và học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm việc ngày càng khoa học và hiệu quả hơn.
      Từ khóa: Phong cách làm việc, Hồ Chí Minh, học tập.

FOLLOWING HO CHI MINH’S WORKING STYLE

Summary

    Ho Chi Minh established his working style at a very young age. Since his adolescence, affected deeply by Confucius, he had adopted an orderly, diligent working style. Later on, while spending hard times living and working abroad, joining the worker’s movement, especially since being exposed to Marxism-Leninism, his working style grew stronger and closer to the people, more rational, democratic, intelligence-centered and scientific. Thus, following HCM’s working style will help us work more efficiently and scientifically.
      Keywords: working style, Ho Chi Minh, following.

 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
12 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
981
6017
459339
6017
32374
473298

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-07 09:19:41

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website