LIÊN THÔNG QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
HỢP TÁC VÀ CẠNH TRANH 
TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

Nguyễn Văn Thắng - Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

  Trong xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam ngày càng có nhiều hình thức mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo; theo đó các trường đại học Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đối mặt với những thách thức, khó khăn. Bài viết phân tích thực trạng và định hướng liên thông quốc tế về đào tạo ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.
  Từ khóa: Liên thông quốc tế, hợp tác quốc tế về đào tạo, trường đại học Việt Nam.

INTERNATIONAL LINK ON HIGHER EDUCATION MEETING 
THE DEMANDS FOR COOPERATION AND COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT
OF VIETNAM INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Summary

  In the open, international integration trend, Vietnam’s higher education is in more and more forms of expanding international cooperation in training. Thereby, Vietnam universities have many opportunities for development, but also face challenges. This paper analyzes the current status and orientation of international cooperation in training for Vietnam universities.
 Keywords: International links, international cooperation in training, Vietnam universities. 

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
12 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

543841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
749
1163
4991
528741
20806
26119
543841

Your IP: 18.232.125.29
Server Time: 2020-02-19 18:46:51

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website