PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT
CỦA HỌC SINH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nguyễn Văn Bản - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

      Từ thực trạng năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học, bài báo chỉ ra những điểm mạnh và yếu về năng lực đánh giá giáo dục và đề xuất các biện pháp phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho giáo viên như: tăng cường nhận thức về khoa học đánh giá; tập huấn bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học sau mỗi giai đoạn học; bằng đặc trưng dạy học môn Tiếng Việt thông qua các tình huống học tập.
      Từ khoá: Phát triển năng lực, năng lực đánh giá, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt.

DEVELOPING PRIMARY TEACHERS’ ASSESSMENT CAPACITYIN ASSESSING STUDENTS’VIETNAMESE LANGUAGELEARNING OUTCOMES BASED ONTHE COMPETENCY APPROACH

Sumary

     On investigating primary school teachers’ assessment capacity, the article highlights the their strengths and weaknesses in this capacity, and thereby proposes measures for improvement among them such as: elevate awareness of science assessment; provide workshops, conferences on primary learning assessment after each period of study; characterizeVietnamese language teaching through learning situations.
  Keywords: Capacity development, assessment capacity, assessing Vietnamese language learning outcomes.

  

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
8 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
243
981
6009
459339
6009
32374
473290

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-07 09:07:52

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website