BÁC HỒ VỚI CÁN BỘ GIÁO DỤC

 Đặng Quốc Bảo - Học Viện Quản lý Giáo dục
Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

       Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến giáo dục và đào tạo, Người luôn đề cao vị trí và vai trò của các thầy giáo, cô giáo trong nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết thông qua những lời dạy của Người, khuyên cán bộ giáo dục phải là người hiểu rõ môi trường giảng dạy, đối tượng học, luôn học tập nâng cao trình độ, phải là tấm gương sáng, phương pháp dạy phải dễ hiểu để truyền đạt cho người học dễ tiếp thu, dạy lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn…
      Từ khoá: Cán bộ, giáo dục, Hồ Chí Minh, chất lượng giáo dục.

UNCLE HO  WITH EDUCATIONAL STAFFS

 Summary

     While still alive, Uncle Ho was very interested in education and training. He always highlighted teachers’ position and role in improving education quality. On his instructions, this paper recommends that education staffs should understand the teaching environment, subjects, continually study for improvement, be a good example, have good teaching methods for learners’ decent acquisition, and teach theories accompanied with realities.
       Keywords: Educational Staff, quality education, Uncel Ho.

  

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
15 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

473305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
981
6024
459339
6024
32374
473305

Your IP: 3.95.131.208
Server Time: 2019-12-07 09:30:30

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website