NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trương Thùy Vân - Trường Đại học Quảng Bình.

Tóm tắt

            Với mục tiêu kiểm tra mối liên hệ giữa hành vi điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong trường hợp thay đổi thuế suất, nghiên cứu dựa vào mô hình của Kothari và các cộng sự (2005) để tính toán và kiểm tra hành vi điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết (tăng, giảm hay không có điều chỉnh lợi nhuận). Kết quả nghiên cứu trên 39 doanh nghiệp niêm yết trong thời gian từ 2007 đến 2015 cho thấy, tất cả các doanh nghiệp đưa vào mẫu đều có hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Hành vi điều chỉnh tăng nhiều hơn giảm nhưng quy mô điều chỉnh thấp hơn. Tiếp tục sử dụng mô hình dữ liệu bảng để kiểm tra ảnh hưởng của thay đổi thuế suất đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận, kết quả cho thấy việc thay đổi thuế suất có ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhưng bằng chứng đưa ra chưa thật sự rõ ràng.

Từ khóa: Điều chỉnh lợi nhuận, doanh nghiệp niêm yết, thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

INVESTIGATING THE PROFIT MANAGEMENT OF LISTED ENTERPRISES IN RESPONSE TO CORPORATE TAX RATE CHANGE

Summary

 Investigating the profit management of listed enterprises in response to changes in corporate tax rate, this study was based on Kothari et al. (2005)’s model for calculating and examining their profit management (increase, decrease or no adjustment). On collected data from 39 listed enterprises during the 2007 – 2015 period, the results show that all of the studied enterprised manipulated their profit management with more increase than decrease but lower scale. Then, using panal data to examine the effects of tax rate change on profit management, it shows that tax rate change affected profit management, but not very evident.

Keywords: Profit management, listed enterprises, corporate tax rate.

Số tạp chí đã xuất bản

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
33 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

2253709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
805
1825
7708
2233490
36500
40299
2253709

Your IP: 18.206.92.240
Server Time: 2023-03-24 13:49:33

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC