ĐẤU TRANH BẢO VỆ CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG Ở TRUNG TRUNG BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1961-1965)

Trần Thúy Hiền- Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt

Căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ được thành lập theo chủ trương của Đảng, nhằm đấu tranh với việc chính quyền Ngô Đình Diệm (do Mỹ hậu thuẫn) tăng cường các chiến dịch khủng bố phong trào cách mạng ở miền Nam sau khi Hiệp định Geneve được ký kết năm 1954. Các căn cứ này phần lớn được xây dựng ở những khu vực vùng núi có địa hình hiểm trở, điển hình như: Nước Oa, Nước Là, Sơn-Cẩm-Hà, miền Tây tỉnh Quảng Ngãi, Núi Bà, Vân Hòa. Kẻ địch (Quân đội Việt Nam Cộng hòa và quân Mỹ) đã tổ chức nhiều chiến dịch quân sự lớn nhằm tiêu diệt các căn cứ. Quân dân các căn cứ đã xây dựng thế trận, chiến đấu dũng cảm, làm thất bại nhiều cuộc tấn công lớn của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến. Trên thực tế, sự tồn tại và đứng vững của các căn cứ địa đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của phong trào cách mạng địa phương, đồng thời tạo cơ sở để Đảng vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam nhằm đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
Từ khóa: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa cách mạng, Trung Trung Bộ, cuộc tấn công quân sự, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

THE STRUGGLE TO PROTECT THE REVOLUTIONARY MILITARY BASES
  IN  THE MID – CENTRAL REGION IN THE ANTI – AMERICAN WAR (1960-1965)

Summary

The revolutionary military bases in the coastal provinces of the Mid-Central Region were established under the Party’s policy in order to deal with increasing terrorist campaigns launched by the US-supported government of Ngo Dinh Diem against revolutionary cadres in South of Vietnam after the 1954 Geneva Agreements were signed. These bases built mostly in mountainous, difficult areas include typically Nuoc Oa, Nuoc La, Son-Cam-Ha, West Quang Ngai Province, Nui Ba, and Van Hoa. The enemies (i.e. Republic Vietnam and US Armies) launched intensive military offensives in order to destroy those evolutionary bases. However, the local people and the revolutionary army bravely fought back and defeated the large-scale military operations, successfully protected the headquarters of the resistance war. In fact, the bases’ establishment and resilience significantly contributed to the development of the revolutionary movement in the local region. It also helped the Party develop Vietnam’s revolutionary strategy to defeat that of the US imperialists’ “Attrition War”.
Keywords: Anti-American War; revolutionary military base; the mid-central region; military offensive; “Attrition War” strategy.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
33 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1043061
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
768
1885
9229
1027763
18411
32854
1043061

Your IP: 3.235.25.169
Server Time: 2021-04-17 20:33:10

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website