THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

Trần Thị Ánh-Trường Đại học Kiên Giang

Tóm tắt

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ là một trong bốn chức năng quản lý, điều hành của các cơ sở giáo dục đại học nói chung và của các trường đại học nói riêng. Hoạt động này giúp thủ trưởng đơn vị phát hiện kịp thời những bất cập trong quá trình quản lý; giúp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong lĩnh vực giáo dục,… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Tuy nhiên, việc nhìn nhận vai trò, vị trí của hoạt động này chưa được đầy đủ và đúng đắn, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ ở Trường Đại học Kiên Giang và đề xuất một số giải pháp chủ yếu quản lý hoạt động này của nhà trường trong thời gian tới.
Từ khóa: Thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải pháp quản lý, Trường Đại học Kiên Giang.

REALITIES AND SOLUTIONS OF MANAGING INTERNAL INSPECTION AND EXAMINATION AT KIEN GIANG UNIVERSITY

Summary

Internal inspection and examination is one of the four managing and operating functions of higher education institutions in general and of universities in particular. This activity helps the leader to detect in time shortcomings if any in the management process; to prevent violations of law, internal rules and regulations in the field of education; thus contributing to the accomplishment of their common tasks. However, this activity’s significance has not been sufficiently recognized, resulting in low efficiency. The paper analyzes the current situation of internal inspection, examination and suggests some major related solutions for future applications at Kien Giang University.
Keywords: Internal inspection, examination, management solutions, Kien Giang University.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
25 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036926
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
160
2196
3094
1027763
12276
32854
1036926

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 04:59:33

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website