MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM

Phạm Nhựt Cường - Học viện Hành chính Quốc gia - Phân viện tại TPHCM.

Tóm tắt

Cuộc CMCN 4.0 đang tác động sâu sắc đến các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong những lĩnh vực chịu sự tác động trực tiếp từ cuộc cách mạng này tại Việt Nam chính là hoạt động động đào tạo nguồn nhân lực. Bài viết phân tích một số vấn đề đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số một số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quan trọng này.

Từ khóa: Hoạt động đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, CMCN 4.0.

SOME ISSUES FOR HUMAN RESOURCES TRAINING
IN THE CONTEXT OF 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION IN VIETNAM

Summary

The 4.0 Industrial Revolution is dramatically affecting countries all over the world, including Vietnam. One of the areas directly influenced by this revolution in Vietnam is human resources training. This article analyses some issues associated with human resources training in the 4.0 Industrial Revolution context; thereby, some proposals are suggested in order to improve this important training activity.

Keywords: Training activity, human resources training, 4.0 Industrial Revolution.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
26 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

800293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1284
2387
3671
781110
20935
60543
800293

Your IP: 3.235.45.196
Server Time: 2020-08-10 16:12:25

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website