ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI NỀN ĐÁY KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG
VÀ SINH KHỐI CỦA TRÙN CHỈ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)

Nguyễn Công Tráng - Trường ĐH Tiền Giang,
Đoàn Thị Đông Kiều, Võ Minh Quế Châu - Sinh viên, Trường ĐH Tiền Giang.

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định loại nền đáy tối ưu để nuôi sinh khối trùn chỉ trong điều kiện nhân tạo. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại 4 lần, gồm NT1 (đối chứng): bùn ao 100%, NT2: 50% bùn ao + 50% phân gà, NT3: 50% bùn ao + 50% phân bò và NT4: 50% bùn ao + 25% phân bò + 25% phân gà. Kết quả cho thấy, sinh khối trùn từ 45,4–367 g/m2, sinh khối cao nhất ở NT2 367±39,9 g/m2, sinh khối thấp nhất ở NT1. Mật độ trùn nằm trong khoảng 53.900–87.125 con/m2, mật độ cao nhất ở NT4 là 87.125±14.766 con/m2 và thấp nhất ở NT2. Kết quả nghiên cứu này còn cho thấy, 50% bùn ao + 50% phân gà là nền đáy thích hợp nhất để nuôi trùn chỉ.

      Từ khóa:Limnodrilus hoffmeisteri,nền đáy, sinh khối, trùn chỉ.

EFFECT OF DIFFERENT SUBSTRATES ON THE GROWTH AND BIOMASS OF BLOODWORM (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)

Summary

The study aimed to determine the optimal substrate for L. hoffmeisteri culture in artificial conditions. The experimental period consisted of 4 treatments (T) randomly designed and replicated 4 times. It included T1 (control): 100% sludge; T2: 50% sludge + 50% chicken manure; T3: 50% sludge + 50% cow dung; and T4: 50% sludge + 25% cow dung + 25% chicken manure. The obtained results showed that L. hoffmeisteri biomass gained between 45.4 - 367g/m2; the highest biomass was found in T2 of 367 ± 39.9 g/m2, while the lowest was recorded in T1. The population density ranged between 53,900 – 87,125/m2; the highest density was found in the T4 of 87,125 ± 14,766/m2 and the lowest one in T2. Thus, it shows that 50% sludge + 50% chicken manure is the optimal substrate for raising bloodworms.

Keywords:Biomass, L. hoffmeisteri, manure, substrate.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
5 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

958311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
470
2897
950882
12242
29556
958311

Your IP: 3.239.40.250
Server Time: 2021-01-21 09:46:01

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website