BỔ ĐÍNH BẬC MỘT VÒNG CHO QUÁ TRÌNH RÃ  TRONG MÔ HÌNH ZEE

Trương Tín Thành, Lâm Thị Thanh Phương, Trịnh Thị Hồng – Trường ĐH An Giang,

Huỳnh Lê Tuyết Mai – Trường CĐ Y tế Cần Thơ.

Tóm tắt

Nghiên cứu rã vi phạm số lepton thế hệ đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về hạt Higgs boson. Do kênh rã  là kênh vẫn chưa được thực nghiệm tìm ra mặc dù đã có những bằng chứng về tín hiệu của kênh rã này. Trong bài báo này, các đóng góp của các boson chuẩn, các fermion và các Higgs mang điện mới trong mô hình Zee vào quá trình rã được đưa ra, . Đồng thời, sử dụng kết quả để giải số cho giới hạn cỡ TeV. Đây là một trong những kênh rã đang được thực nghiệm quan tâm trong thời điểm hiện nay và trong tương lai gần.

Từ khóa: Mô hình chuẩn, mô hình Zee, Higgs boson.

 

ONE LOOP CORRECTIONS TO DECAY IN  ZEE MODEL

Summary

The lepton flavor violating decay is important to research on Higgs boson. This is because the decay channel has yet to be tested despite some evidence of this canal signal. This paper presents the contributions of gauge bosons, fermions, and new charged Higgs boson in the Zee model on decay. At the same time, it applies the results to solve problems of the TeV limit. This is one of the decay channels widely concerned at the present time and in the near future.

Keywords: Standard model, Zee model, Higgs boson.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
27 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

800185
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1176
2387
3563
781110
20827
60543
800185

Your IP: 3.235.45.196
Server Time: 2020-08-10 15:01:17

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website