SỰ HỘI TỤ CỦA DÃY LẶP KIỂU AGARWAL ĐẾN ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG 
CỦA HAI ÁNH XẠ - KHÔNG GIÃN SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN BANACH LỒI ĐỀU

                                                         Nguyễn Kim Ngoan – SV, Trường ĐH Đồng Tháp, 
Nguyễn Trung Hiếu – Trường ĐH Đồng Tháp.

 Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập sự hội tụ yếu và hội tụ của dãy lặp kiểu Agarwal đến điểm bất động chung của hai ánh xạ -không giãn suy rộng trong không gian Banach lồi đều. Các kết quả này là những mở rộng của kết quả chính trong [6, 9]. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Từ khóa: Ánh xạ -không giãn suy rộng, dãy lặp Agarwal, điểm bất động chung.

 

CONVERGENCE OF AGARWAL-TYPE ITERATION PROCESS 
TO COMMON FIXED POINTS OF TWO GENERALIZED -NONEXPANSIVE MAPPINGS IN UNIFORMLY CONVEX BANACH SPACES

Summary

In this paper, we come up with establishing the weak and strong convergence of Agarwal type iteration process to common fixed points of two generalized -nonexpansive mappings in uniformly convex Banach spaces. These results are the extensions of the main ones found in [6] and [9]. In addition, some examples are provided for illustration.   

Keywords: Generalized -nonexpansive mapping, Agarwal iteration process, common fixed point.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
29 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

800221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1212
2387
3599
781110
20863
60543
800221

Your IP: 3.235.45.196
Server Time: 2020-08-10 15:23:26

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website