ĐIỀU KIỆN CHÍNH QUY CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU DC 
VỚI RÀNG BUỘC HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LỒI VÀ TẬP LỒI

Huỳnh Ngọc Cảm– Trường ĐH Đồng Tháp.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng điều kiện chính quy cần và đủ để có điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu DC với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và một tập lồi. Đồng thời, chúng tôi cũng thiết lập điều kiện chính quy cần và đủ để có điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu phân thức và bài toán tối ưu lồi yếu với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và một tập lồi.

Từ khóa: BCQ tương ứng tập lồi, bất phương trình lồi và tập lồi, lồi yếu, phân thức, điều kiện cần và đủ.

 

THE CONSTRAINT QUALIFICATION FOR DC PROGRAMMING PROBLEMS
WITH CONVEX SET CONSTRAINTS

Summary

In this paper, we provide a necessary and sufficient constraint qualification for optimal conditions in DC programming problems with constraints of convex inequality systems and a convex set. We also set up necessary and sufficient qualifications for optimal conditions in fractional and weakly convex programming problems with constraints of convex inequality systems and a convex set.

Keywords: BCQ, convex inequality and convex set, weakly convex, fractional, necessary and sufficient qualification.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
8 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

804078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
593
569
7456
781110
24720
60543
804078

Your IP: 3.219.167.194
Server Time: 2020-08-13 23:48:40

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website