SỰ ĐỒNG BỘ HÓA CỦA HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG KHUẾCH TÁN
FITZHUGH-NAGUMO CÓ NGHIỆM DẠNG XOẮN ỐC

Phan Văn Long Em- Trường ĐH An Giang.

Tóm tắt

Đồng bộ hóa là một hiện tượng phổ biến trong nhiều hệ thống tự nhiên và khoa học phi tuyến. Trong bài báo này, sự đồng bộ hóa được nghiên cứu đối với hệ thống mạng đầy đủ. Mỗi phần tử trong hệ được mô phỏng bằng một hệ phương trình phản ứng – khuếch tán dạng FitzHugh-Nagumo, đặc biệt mỗi hệ phương trình trong hệ thống đều có nghiệm dạng xoắn ốc. Kết quả cho thấy rằng hệ thống mạng có số lượng các phần tử càng nhiều thì sự đồng bộ hóa càng dễ, và hình dáng nghiệm xoắn ốc vẫn còn, tuy nhiên đã khác lúc đầu.

Từ khóa : Độ mạnh liên kết, hệ thống đầy đủ, nghiệm xoắn ốc, mô hình FitzHugh-Nagumo, sự đồng bộ hóa.

SYNCHRONIZATION IN COMPLETE NETWORKS OF REACTION-DIFFUSION EQUATIONS OF FITZHUGH-NAGUMO WIHT SPIRAL SOLUTIONS

Summary

Synchronization is a ubiquitous feature in many natural systems and nonlinear science. In this paper, synchronization is studied in complete networks. Each element of the network is represented by a system of FitzHugh-Nagumo reaction-diffusion; especially every subsystem has a spiral-type solution. The result shows that those networks of greater elements synchronize more easily, and their spiral solutions are maintained, but different in forms.

Keywords: Coupling strength, complete network, spiral solution, FitzHugh-Nagumo model, synchronization. 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
7 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

804095
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
598
7473
781110
24737
60543
804095

Your IP: 3.219.167.194
Server Time: 2020-08-14 00:40:36

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website