NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
 (Trường hợp nghiên cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp)

Nguyễn Thanh Phong - Nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy Bố Lá, Phú Giáo, Bình Dương,

Trần Kim Ngọc - Trường ĐH Đồng Tháp

Tóm tắt

Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 03/2018  với phương pháp thu thập thông tin định lượng dựa vào bảng câu hỏi được thiết kế sẵn, kết hợp với phỏng vấn sâu một vài trường hợp điển hình. Kết quả cho thấy, mặc dù tổ công tác xã hội được thành lập năm 2014 ở bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và 2016 ở bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhưng phần lớn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện thăm khám vẫn chưa nhận biết hay hiểu biết về nó; phần lớn người được hỏi vẫn chưa hiểu rõ về hoạt động của tổ Công tác xã hội trong bệnh viện; nhận thức của người dân về chức năng, nhiệm vụ của nhân viên xã hội trong bệnh viện vẫn còn rất hạn chế; hoạt động sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ tổ Công tác xã hội trong bệnh viện của người dân vẫn còn nghiêng về khía cạnh từ thiện; … Điều này cho thấy, để hoạt động của tổ Công tác xã hội trong bệnh viện hiệu quả hơn thì việc thay đổi hoặc đổi mới cách thức hoạt động là cần thiết.

 Từ khóa:  Nhận thức, người dân, công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện.

 

PEOPLE’S AWARENESS ON SOCIAL WORK TEAM IN HOSPITAL 
(A case study in General Hospitals in Vinh Long and Dong Thap province)

Summary

The survey was conducted in March 2018 and the quantitative data were collected from a questionnaire and in-depth interview with some typical participants. The results showed that although the social work team was established in 2014 in Dong Thap General Hospital and 2016 in Vinh Long General Hospital, the majority of patients and their family members visiting the hospital knew nothing or little about it; most respondents did not understand well about its working in the hospital; people's awareness of social workers’ functions and duties in hospitals was very limited; its services were mostly charitable; etc. Accordingly, for improvement it is necessary to transform or renew its working methods.

Keywords: Awareness, people, social work, social work in hospitals.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
8 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

958299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
470
2885
950882
12230
29556
958299

Your IP: 3.239.40.250
Server Time: 2021-01-21 09:03:26

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website