CHỨC NĂNG DỤNG HỌC CỦA PHẦN TỰ ĐIỀU CHỈNH
LỜI THOẠI TRONG PHIM TRUYỀN HÌNH

Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trường Đại học Quảng Nam.

Tóm tắt

Tự điều chỉnh lời thoại là cần thiết để giúp cho người nói thể hiện rõ hơn những vấn đề mình đang nói với người nghe. Đồng thời, việc người nói tự điều chỉnh lời thoại cũng giúp cuộc nói chuyện được duy trì và hội thoại trôi chảy, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có lúc người nói tự điều chỉnh lời thoại với nhiều mục đích khác chứ không chỉ để sửa lỗi. Bài viết nghiên cứu các chức năng ngữ dụng học của việc tự điều chỉnh lời thoại nhằm giúp người Việt học tiếng Anh cũng như những người nói tiếng Anh học tiếng Việt nắm được và đoán được các dụng ý của người nói khi họ tự điều chỉnh lời thoại để có thể đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp. Nghiên cứu được dựa vào lý thuyết về tự điều chỉnh lời thoại của Schegloff và cộng sự (1977), lý thuyết ngữ dụng học của hành vi tại lời cùng với dữ liệu rút ra từ 500 đoạn hội thoại trong phim truyền hình Việt Nam; 500 đoạn hội thoại trong phim truyền hình nói tiếng Anh phát hành từ năm 1995 đến 2017 bởi vì việc nghe lời thoại trong phim cùng với việc thấy được các thái độ, cử chỉ của nhân vật phản ánh được thực tế giao tiếp hằng ngày của con người.
Từ khoá: Chức năng dụng học, hội thoại, phim truyền hình, tự điều chỉnh lời thoại.

 

PRAGMATIC FUNCTIONS OF CONVERSATIONAL SELF-REPAIR
IN TELEVISION FILMS

Summary

Conversational self-repair is necessary for speakers to make clearer what they are speaking to listeners. It also helps keep on the conversation and makes them smoother and more effective. However, speakers sometimes use the device for various purposes, not just for error correction. The paper investigates its pragmatic functions so that learners of English and Vietnamese can understand the speaker’s intents when self-repairing and have more effective conversations in use. The research is based on the theory of self-repair by Schegloff et al. (1977), illocutionary forces in pragmatics and data of 500 conversations from English television films and another 500 from Vietnamese television films. The English conversations are selected from those films broadcast during the 1995 – 2017 period because listening to their utterances together with watching the characters’ attitudes and gestures can reflect real-life communication.
Keywords: Pragmatic functions, conversation, television film, conversational self-repair.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

958310
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
470
2896
950882
12241
29556
958310

Your IP: 3.239.40.250
Server Time: 2021-01-21 09:43:34

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website