BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

Phạm Hoàng Lâm - Học viên cao học, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Quản lý quá trình dạy học là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ quản lý trường học, kết quả quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý này, trên cơ sở chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn trường trung học phổ thông, tác giả bài báo phác họa thực trạng quản lý và đề xuất một số biện pháp quản lý quá trình dạy học của tổ trưởng tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Từ khóa: Quản lý quá trình dạy học, tổ trưởng tổ chuyên môn, trường trung học phổ thông.

 

MEASURES TO MANAGE TEACHING PROCESSES FOR PROFESSIONAL HEADS

IN CAI BE HIGH SCHOOLS, TIEN GIANG PROVINCE

Summary

Managing teaching processes is one of the school managerial staffs’ major tasks, contributing to educational qualities. With this in mind, on identifying professional heads’ roles and responsibilities at high schools, the article author overviews the current practices and proposes measures to manage the teaching process for professional heads at high schools in Cai Be district, Tien Giang province.  

Keywords: manage teaching process, professional head, high school.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
49 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992784
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
473
946
3009
1977507
5011
49778
1992784

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:45:25

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC