KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI HÀ NỘI

Trương Đức Định, Đỗ Đức TàI, Lê Quang Trung - 

Trường Đại học Lao động Xã hội.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trình bày, phân tích và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn và khảo sát trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội từ năm 2016 đến 2017. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp với các công cụ như tổng hợp thông tin, thống kê mô tả, phân tích Cronbach’s Alpha… để phân tích, đánh giá và đo lường kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 4 thuộc tính thành phần. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả trình bày thảo luận về kết quả hoàn thành công việc của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

Từ khóa: Kết quả hoàn thành công việc, nhân viên kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

ACCOUNTANTS’ WORK COMPLETION AMONG SMALL AND

MEDIUM–SIZED BUSINESSES IN HANOI

Summary

This study aimed at analyzing and assessing accountants’ work completion among small and medium–sized businesses in Hanoi.Data were collected through interviews and surveys from these businesses between the years 2016 and 2017. We used mixed methods, including Cronbach’s Alpha for coding, categorizing and analyzing the collected data. The results showed that the participants’ work completion fell into 4 major attributives. Thereby, we provided discussions on the obtained results regarding the accounts’ work completion among small and medium-sized businesses in Hanoi.

Keywwords: work completion, accountant, small and medium–sized businesses.

   

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
25 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
409
946
2945
1977507
4947
49778
1992720

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:23:59

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC