THỰC HÀNH NGHI THỨC TỐNG ÔN TẠI ĐÌNH THẦN CHÁNH MỸ, 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

Đinh Thanh Huy - Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

Tóm tắt

Nghi thức Tống Ôn tại đình thần Chánh Mỹ là một trong những lễ tục lâu đời của người dân địa phương. Trước kia, nghi thức Tống Ôn là tín ngưỡng dân gian hoạt động độc lập với các thiết chế tâm linh tín ngưỡng khác như: đình thần, miếu, miếu thờ Tiên Sư, đền… Hiện nay, nghi thức Tống Ôn không còn là một thiết chế riêng biệt và phổ biến như trước nữa mà được cộng sinh và trở thành một trong những nghi lễ trong nghi thức cúng đình, cúng miếu, cúng miếu thờ Tiên Sư, cúng đền… Đình thần Chánh Mỹ là một trong những cơ sở tín ngưỡng dân gian điển hình còn duy trì khá bài bản và quy củ nghi thức Tống Ôn. Theo như lệ cũ, nghi thức Tống Ôn được tổ chức định kỳ vào tháng 3 Âm lịch hàng năm. Ngoài công tác chuẩn bị, nghi thức Tống Ôn tại đình thần Chánh Mỹ gồm có 10 nghi lễ: Thỉnh Thành Hoàng, Thỉnh Tổ, Thỉnh Binh, Nghinh Thành Hoàng, Thiết Binh, Phát Lương, Phát Khiển, Nghinh Ôn Bộ, Đưa Ôn và Tạ Tổ. Nghi thức Tống Ôn là lệ cúng định kỳ của nhân dân phường Chánh Mỹ nhằm khao tế và tống tiễn ôn hoàng, dịch lệ ra khỏi địa bàn cư trú của người dân địa phương. Đây là một trong những tục lệ truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ cư dân sinh sống trên vùng đất Chánh Mỹ.

Từ khoá: Tống Ôn, nghi thức Tống Ôn, đình thần Chánh Mỹ.

 

 

PERFORMING TONG ON RITUAL AT CHANH MY GOD TEMPLE IN

THU DAU MOT CITY, BINH DUONG

Summary

Tong On ritual at Chanh My God Temple is one of the local people’s aged-old practices. In the past, it was a folk religion operating independently of other spiritual institutions such as god temples, shrines, Master worshipping shrine, temples, etc. Currently, Tong On ritual is no longer an independent popular institution as before, but it has been embedded in the worshipping ceremonies in temples, shrines, Master shrines, etc. Chanh My God Temple is one of the typical folk religions still maintaining the regular rituals of Tong On. As an old-established rule, Tong On ritual is held periodically in the third lunar month every year. In addition to the preparation work, Tong On ritual at Chanh My God Temple consists of 10 ceremonials: the Thanh Hoang greeting, Ancestors greeting, Soldiers greeting, Thanh Hoang celebrating, Soldiers forming, Food distribution, Papers distribution, On Bo celebrating, On farewelling and Ancestors thanking. Tong On is the annual ritual of Chanh My ward people to banquet and farewell the On Bo off the local residence. This is one of the traditional practices preserved for generations of Chanh My residence.

Keywords: Tong On, Tong On ritual, Chanh My god temple.

   

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
50 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992880
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
569
946
3105
1977507
5107
49778
1992880

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:16:58

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC