SỰ ĐỒNG BỘ HÓA TRONG MẠNG LƯỚI GỒM HAI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

FITZHUGH-NAGUMO KHI CÓ DÒNG ĐIỆN KÍCH HOẠT TỪ BÊN NGOÀI

Phan Văn Long Em - Trường Đại học An Giang.

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu điều kiện cần và đủ cho độ mạnh liên kết để xảy ra sự đồng bộ hóa của mạng lưới gồm hai phương trình FitzHugh-Nagumo (FHN) khi chịu ảnh hưởng của một tham số, cụ thể là tần số của dòng điện tác động từ bên ngoài. Bằng cách sử dụng phương pháp hàm số Lyapunov sẽ tìm được điều kiện đủ và bằng số mũ Lyapunov xuyên ngang lớn nhất sẽ tìm được điều kiện cần cho độ mạnh liên kết. Kết quả thu được cho thấy sự đồng bộ hóa xảy ra khi độ mạnh liên kết đủ lớn. Bài báo còn trình bày kết quả bằng phương pháp số để kiểm tra lại kết quả lý thuyết thu được.

Từ khóa: Độ mạnh liên kết, hệ phương trình FitzHugh-Nagumo, hàm số Lyapunov, số mũ Lyapunov xuyên ngang lớn nhất, sự đồng bộ hóa.

 

SYNCHRONIZATION ON THE NETWORK OF TWO FITZHUGH-NAGUMO SYSTEMS

WITH THE EFFECT OF THE EXTERNAL ELECTRICAL STIMULATION

Summary

This paper investigates both necessary and sufficient conditions of the coupling strength in order to cause the synchronization of two interacting FitzHugh-Nagumo systems (FHN) with the effect of one parameter, namely the frequency of the external electrical stimulation. The Lyapunov function method is used to identify the sufficient condition, while the largest transverse Lyapunov exponent helps to find out the necessary condition of the coupling strength. The result shows that the synchronization occurs when the coupling strength is large enough. Moreover, the numerical results are presented to test the theoretical one.

Keywords: Coupling strength, FitzHugh-Nagumo system, Lyapunov function method, largest transverse Lyapunov exponent, synchronization.

   

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
44 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992848
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
537
946
3073
1977507
5075
49778
1992848

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:08:20

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC