ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, VIỆT NAM

Trịnh Thị Kim Bình  - Trường Đại học Kiên Giang.

Tóm tắt

Giun đất ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được khảo sát trên 32 điểm thu mẫu ở 2 sinh cảnh rừng tự nhiên và đất trồng. Kết quả ghi nhận 16 loài giun đất thuộc 4 giống và 3 họ. Trong đó, 13 loài lần đầu ghi nhận ở khu vực nghiên cứu là Metaphire houlleti, M. posthuma, M. planata, M. bahli, Amynthas sp.1, A. sp.2, A. sp.3, A. sp.4, A. sp.5; Metaphia sp.1, M. sp.2, M. sp.3 và Drawida sp. Trong ba họ thu được, Megascolecidae chiếm ưu thế tuyệt đối với 14 loài (chiếm 87,50%); Rhinodrilidae và Moniligastridae mỗi họ 1 loài (6,25%). Trong 4 giống thu được, Metaphire chiếm ưu thế với 9 loài, Amynthas với 5 loài. Pontonscolex corethrurus, M. bahli và M. planata có độ phong phú cao nhất. Độ tương đồng về thành phần loài giữa hai sinh cảnh cao (> 80%).

Từ khoá: đa dạng loài, đặc điểm phân bố, giun đất, đảo Phú Quốc, Việt Nam.

 

SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF EARTHWORM

IN PHU QUOC ISLAND, VIETNAM

Summary

The earthworms of Phu Quoc island (Kien Giang province) were surveyed from 32 sampling sites in two habitat types: natural forests and cultivated lands. The obtained results are a total of 16 species belonging to 4 genera, 3 families. Among them, 13 species were recorded in Phu Quoc island for the first time, namely Metaphire houlleti, M. posthuma, M. planata, M. bahli, Amynthas sp.1, A. sp.2, A. sp.3, A. sp.4, A. sp.5; Metaphia sp.1, M. sp.2, M. sp.3 and Drawida sp. Of these three families, Megascolecidae is superior with 14 species (accounting for 87.5% total number of species), while the other two families (Rhinodrilidae and Moniligastridae) have one species each (6.25%). Of the 4 genera, Metaphire is superior with 9 species, while Amynthas has 5 species. Pontonscolex corethrurus, M. bahli and M. planata, are the most abundant species. The two habitats share a high species composition (>80%).

Keywords: Phu Quoc island, species diversity, distribution characteristic, earthworm, Viet Nam.

   

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992815
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
504
946
3040
1977507
5042
49778
1992815

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:54:53

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC